+421 949 321 735, Po-Pia: 15:00 až 20:00
objednávky prijaté do 16:00 odosielame v ten istý deň

Ochrana osobných údajov

Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci v manuálnej i automatizovanej forme spracovával a uchovával jeho osobné údaje, v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej predávajúcemu, resp. ako budú následne zákazníkom predávajúcemu podľa potreby doplnené/zmenené, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to vždy za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim. Zákazník udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou.  

 

Zdenka Čarnecká prevádzkovateľ serveru www.eOBCHODÍK.eu, sa zaväzuje, že:

 
 
- Vaše poskytnuté osobné údaje, ktoré sú spomenuté nižšie, nebudú nikdy zverejnené, sprístupnené či poskytnuté inej tretej strane, ak to nie je nevyhnuté pre vybavenie objednávky
- Vaše poskytnuté osobné údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy (vybavenia objednávky) na základe obchodných podmienok určených predávajúcim.
- Tieto údaje pokladáme za prísne dôverné a chránime ich pred zneužitím.
 

Kompletná dokumentácia - Zásady ochrany osobných údajov a nakladanie s osobnými údajmi

 
Údaje, ktoré je nutné zadať pri registrácii alebo objednávke.
 
 
a.) Fyzická osoba:
  • Meno a priezvisko
  • Úplnú poštovú adresu
  • Telefonické a e-mailové spojenie
 
b.) Právnická osoba:
  • Meno a priezvisko
  • Názov firmy
  • Úplnú poštovú adresu
  • Telefonické a e-mailové spojenie
  • IČO
  • IČ DPH, pripadne DIČ
 
 
Tieto údaje sú nevyhnutné pre samotný proces vybavenia objednávky. Umožnia nám vykonať potrebné účtovné operácie (vyhotovenie daňového dokladu, ktorý vyžadujú obe strany), spárovať vašu platbu, odoslať tovar na dodaciu adresu.
 
Osobné údaje odovzdávané tretím subjektom iba za účelom vybavenia/doručenia Vašej objednávky. Tieto údaje odovzdáme iba dopravcovi podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Odovzdané údaje zahŕňajú vaše meno, priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru. Následne je povinný ich bezodkladne zmazať. V prípade, ak sa rozhodnete platiť platobnou kartou, týmito údajmi disponuje iba zazmluvnená a riadne zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia. Naša spoločnosť nedisponuje údajmi o platobných kartách, s ktorými u nás zákazník nakupuje.
 
Váš súhlas: 
Používaním internetového obchodu www.eOBCHODÍK.eu súhlasíte s týmito podmienkami o ochrane osobných údajov. Dávate tak predávajúcemu Zdenka Čarnecká) právo poskytnúť nevyhnutné minimum Vašich osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.
 
 
Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané vyššie. V prípade, že dôjde v budúcnosti k ich zmenám, budú detaily nových pravidiel na týchto stránkach publikované.


Informačný systém prevádzkovateľa Zdenka Čarnecká, pre spracovanie osobných údajov je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR, v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.